start

Sinds oktober 2015 is de vennootschap ingenieursbureau ben verbeeck en partners bvba werkzaam als onafhankelijk stabiliteitsbureau. Tijdens de periode van 7 jaar als werknemer in een studiebureau,  heb ik de stabiliteitsstudies van uiteenlopende projecten verzorgd, van kleine verbouwingen, woningen, appartementsgebouwen, industriële gebouwen, kantoorgebouwen tot het prestigieuze EUROPA-gebouw (Résidence Palace – zetel van de Europese Raad).

In de loop der jaren is een werkmethode ontwikkeld om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen:

  • engagementen die strikt nageleefd worden
  • duidelijke en rigoureus traceerbare schetsen, die in een later stadium uitmonden in duidelijke plannen
  • een actieve interesse in aangrenzende vakgebieden zoals architectuur, bouwtechnologie, bouwfysica, enz om goed technische raakvlakken te anticiperen en zo tot een beter eindresultaat te komen
  • zeer intensieve opvolging van de vooruitgang in het eigen vakgebied
  • het gebruik van softwarepakketten waar nodig
  • het schrijven van eigen software voor moeilijkere problemen

Op verzoek kunnen portfolio en cv verkregen worden.